Velkommen til Dansk Byggeri i Hjørring

Foreningen er et sted, hvor kolleger mødes på en uformel måde. Det kan være for at drøfte nyt i branchen indenfor vores område, og det kan være et virksomheds- eller byggepladsbesøg.

Andre gange mødes vi til et kulturelt arrangement. Her inviterer vi tit ægtefællerne med.

Af og til arrangerer vi en studietur nogle dage i Danmark eller i udlandet.

Alle arrangementer har det primære formål at styrke netværksdannelse og sammenholdet i foreningen, som kan være en støtte i både gode og dårlige tider for branchen.

Lokalforeningen er også det naturlige sted, hvor nye ideer til Dansk Byggeris struktur og arbejde fødes
Lokalforeningens medlemmer har også tradition for at uddanne mange unge mennesker indenfor branchen, og derved være fødekæden til mange nye fagligt godt rustede medarbejdere.Se listen over medlemmer i menupunktet Medlemmer - eller klik her for at gå til siden... 
Læs mere om BYGGARANTI...
http://www.byggaranti.dk/forside